Certyfikat Auditora Systemu Zarządzania Jakością nr 1175/I wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.