Certyfikaty  • Certyfikat Auditora Systemu Zarządzania Jakością nr 1175/I wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.


  • Certyfikat EOQ Quality Auditor wydany przez European Organization for Quality


  • Certyfikat Menedżera Systemu Zarządzania Jakością nr 925/I wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.


  • Certyfikat EOQ Quality Systems Manager wydany przez European Organization for Quality


  • Certyfikat pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością nr 82 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.


  • Certyfikat Pełnomocnika Funduszy Europejskich wydany przez TUV Polska Sp. z o.o.


  • Certyfikat Menedżera Funduszy Europejskich wydany przez TUV Polska Sp. z o.o.