Oferta


Jeśli chcesz:

1.
Usprawnić system zarządzania w firmie , a w szczególności:

-zapewnić przepływ niezbędnych informacji,
-uzyskiwać systematyczne dowody spełniania wymagań jakościowych stawianych wyrobom w tym możliwość deklarowania zgodności (CE),
-ograniczać straty w obszarze kosztów braków i reklamacji,
-bezzwłocznie reagować na zagrożenia (zanim nastąpią nieodwracalnie) związane zarówno z jakością wyrobów jak i ogólną działalnością firmy,
-zapewnić kompetencje personelu oraz jednoznaczne uprawnienia i odpowiedzialności,
-włączyć personel w biznesowe cele firmy,
-systemowo zapewniać sprawność infrastruktury,
-zwiększyć zaufanie i zadowolenie klientów,
-zapewniać zgodność działania z obowiązującymi normami i uregulowaniami prawnymi,
-na bieżąco monitorować skuteczność działań

Zaprojektuj wspólnie z nami i certyfikuj system zarządzania

Nasza oferta:

-audit wstępny w celu określenia zakresu dostosowania do wymagań normy,
-przygotowanie ramowego harmonogramu wdrażania,
-zaprojektowanie dokumentacji systemowej,
-szkolenie załogi,
-wdrażanie systemu,
-przeprowadzenie cyklu auditów wewnętrznych oraz przeglądu zarządzania,
-udział w audicie certyfikującym jako konsultant.

2. Utrzymać i doskonalić certyfikowany system zarządzania, a w szczególności:

-na bieżąco dokonywać niezbędnych auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania,
-modyfikować i doskonalić obowiązujące procedury,
-dokumentować na bieżąco niezbędne zapisy i inne dowody funkcjonowania systemu,
-przeprowadzać firmę przez kolejne audity

Nawiąż z nami współpracę

Nasza oferta:

-ogólny nadzór nad funkcjonowaniem systemu
-przygotowanie do auditów nadzoru i/lub odnowienia,
-przeprowadzanie auditów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania,
-szkolenia doskonalące personelu,
-koordynacja realizacji zapisów systemowych,
-realizacja zaleceń poauditowych,
-bieżące kontakty z akredytowaną jednostką certyfikująca,
-inne czynności niezbędne do utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Ryszard Rodak