Motywy wdrażania systemów zarządzania jakością

Podejmując decyzje o wdrożeniu i certyfikowaniu systemu zarządzania jakością w firmie, zarządy (przedsiębiorcy) kierują się różnorakimi pobudkami.

Można je zakwalifikować do trzech grup:

1. Potrzebę wdrożenia i certyfikowania systemu zarządzania jakością wymusza otoczenie – najczęściej strategiczny klient (klienci).

Bardzo często strategiczny klient (lub klienci) stawiają producentowi i/lub dostawcy usług bezwzględny wymóg zaprojektowania, wdrożenia i certyfikowania systemu zarządzania jakością. Jest to forma „propozycji nie do odrzucenia” i jej spełnienie warunkuje utrzymanie pozycji rynkowej, a nierzadko umożliwia kontynuowanie działalności.

Jeżeli w ślad za tego typu „inicjatywą”, firma projektując i wdrażając system, doceni wartość narzędzia zarządzania jakim jest system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy, to – mimo wymuszonej inicjatywy – system ma bardzo duże szanse spełnić oczekiwania i przyczynić się do rozwoju na każdym etapie działania.

2. Potrzeba wdrożenia i certyfikowania systemu zarządzania jakością podyktowana jest względami ambicjonalnymi.

Nierzadkim motywem wdrożenia systemu jest pewna forma kaprysu. Bo - na przykład - konkurencja wdrożyła system i chwali się certyfikatem, zwłaszcza jeśli widzi się głównie „papier”, a nie system.

Często pierwsza decyzja oparta jest o kompletny brak wiedzy o tym, ile wysiłku trzeba podjąć by wdrożyć system i przedstawić go do certyfikacji. Ta świadomość przychodzi z czasem i zwykle znika z przed oczu papier, a pojawia się system i wynikające z tego korzyści.

Takie początki wdrażania systemu wcale nie wykluczają wdrożenia i funkcjonowania efektywnego systemu zarządzania jakością.
 
Oczywiście w każdym przypadku wizualizacją systemu jest również „papier” czyli certyfikat, który może i powinien być elementem promocji firmy.
 
3. Potrzeba wdrożenia i certyfikowania systemu zarządzania jakością podyktowana świadomością poprawy zarządzania organizacją.

Organizacja dochodzi do świadomości, że możliwości poprawy skuteczności działania w oparciu o tradycyjne formy się wyczerpały. Zaprojektowanie, wdrożenie i ciągłe doskonalenie certyfikowanego systemu zarządzania otwiera nowe możliwości i ta świadomość od początku ułatwia proces wdrażania.
 
Jednak w gruncie rzeczy - niezależnie od motywacji, która była podstawą decyzji - najważniejsze jest aby zaprojektować i wdrożyć system zarządzania jakością adekwatny do charakteru firmy, ciągle doskonalić.