Certyfikat Menedżera Systemu Zarządzania Jakością nr 925/I wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.