Certyfikat EOQ Quality Systems Manager wydany przez European Organization for Quality