Certyfikat pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością nr 82 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.