Certyfikat Menedżera Funduszy Europejskich wydany przez TUV Polska Sp. z o.o.